Boliger i Hornslet

Bygherre

Saralyst Ejendomsudvikling A/S

Beliggenhed

Hornslet

År

2021

Størrelse

ca. 80.000 m² (grund)

Grunden ligger i Hornslets nord-vestlige ende hvor Teglvangsvej støder til Tingvej. Området er beliggende i landzone, og vi er i dialog med myndighederne om at overføre arealet til byzone for at kunne omdanne dette til et attraktivt beliggende boligområde med kort afstand til det åbne land og skov. Herved udgør arealet den naturlige afslutning af byen mod nord-vest.

Arealet udgør ca. 134 hektar, hvoraf en del er beliggende indenfor skovbyggelinjen. På arealet påtænkes opført fritliggende enfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse og almene boliger til eksempelvis unge familier, singler eller par med voksne børn, samt seniorbofællesskab med selvstændige boliger. Seniorboligerne etableres med selvstændige terrasser og grønne udenomsarealer som vedligeholdes af gartner. Vejadgang til seniorboligerne foregår direkte fra Tingvej og fra Teglvangsvej til den øvrige bebyggelse.

I forbindelse med en mindre sø på grunden ønskes etableret et grønt rekreativt område med bænke og gangstier som forbinder hele området. Det rekreative område skal give naturoplevelser, aktiviteter og rum for spontane møder mellem mennesker. Der anlægges endvidere legeplads til brug for børnefamilierne i området.

Boligerne tænkes opført i et nutidigt formsprog i robuste og gedigne materialer, hvor kvalitet, energi, klima og bæredygtighed i bred forstand er gjort til parametre på lige fod med anvendelse, funtionalitet og æstetik. Kommer man således fra et ældre hus eller lejlighed vil man både opleve et funktionelt og komfortmæssigt løft og et økonomi-/energimæssigt fald.

Boligudviklingen i området skal bidrage til den kontrollerede og positive vækst i Hornslet. Udviklingen skal favne og bidrage med gode faciliteter og danne ramme om det gode liv for alle aldersgrupper både børn, unge, familier og seniorer.

Længst mod nord og nærmest skoven kunne der tænkes etableret skovbørnehave såfremt der behov herfor i byen. I forbindelse med børnehaven etableres legeplads og P-pladser.